הבית > חדשות > תוכן

הבכורה זכה טחנת רוח VTech 2016 סין צעצוע אקספו

אוקטובר 19, 2016 – 21 על ידי סין צעצוע וילדותי מוצרים צעצועים ה-15 של האגודה הוגן שנערך בסין, כמו בשנים קודמות, צעצועים VTech ביריד שנצבר לא רק של פופולריות גבוהה, תשומת לב גבוהה, שני פרסים עיקריים, במכה אחת.