בלוני פרסום מתאים:

1, מוצרים חדשים להיכנס לשוק הארגוני

2, המותג ומהפיתוח מפעלים

3, המיקום המותג כדי לשמור על הארגון

4, קידום שיווק גדול

פרסום בלונים יכולים להיות מסווגים לפי צבע: פרסום בלונים יכול להיות מחולק שחור-לבן, צבע ומילוי מונוכרום דופלקס, צבע, כגון דו-צדדי;

מסווג לפי הבלחה גשמי פרסום בלונים, בלוני פרסום אור בלוני פרסום כללי;

לפי ענף יכול להיות מחולק: בלוני פרסום מזון, בידור פרסום בלונים, בלוני פרסום מזון, בלוני פרסום מכשיר וכספים פרסום בלונים וכדומה.