בלוני פרסום מתאים:

1, מוצרים חדשים להיכנס לשוק הארגוני

2, המותג ומהפיתוח מפעלים

3, המיקום המותג כדי לשמור על הארגון

4, קידום שיווק גדול